Talenten

ZOALS mama

Talenten

Verschillende vormen van intelligentie

Ondanks dat kinderen opgroeien met veel problemen thuis of op school, is het mogelijk dat kinderen zich toch goed ontwikkelen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat dit te maken heeft met veerkracht. Veerkracht is het vermogen om ondanks een ernstige gebeurtenis weer terug te veren zonder daarbij (mentale) schade op te lopen. Veerkracht wordt ook wel weerbaarheid genoemd. ‘Weerbare’ kinderen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress vanuit de sociale omgeving. Ze weten wie ze zijn en wat ze kunnen, durven voor zichzelf op te komen en hebben zelfvertrouwen. Hoewel kinderen vanuit hun karakter al een bepaalde mate van veerkracht kunnen bezitten, is het ook mogelijk veerkracht bij kinderen te versterken. Zo kunnen ze op latere leeftijd beter omgaan met stressvolle situaties of ingrijpende gebeurtenissen.

Volgens psycholoog Howard Gardner zijn er acht verschillende vormen van intelligentie. Hierbij beschrijft hij dat iedereen kan uitblinken in een andere vorm van intelligentie:

  1. Muzikale intelligentie: Goed zijn in taken die te maken hebben met muziek;
  2. Natuurlijke intelligentie: Het vermogen om patronen in de natuur te identificeren en te classificeren;
  3. Intrapersoonlijke intelligentie: Het herkennen, delen en sturen van de eigen gevoelens en emoties;
  4. Interpersoonlijke intelligentie: Goed zijn in de omgang met anderen, stemmingen kunnen aanvoelen en weten wat motivaties en bedoelingen van anderen zijn;
  5. Ruimtelijke intelligentie: Vormen herkennen en patronen kunnen herkennen;
  6. Lichamelijke intelligentie: Goed zijn in het maken van producten of goed zijn in sport;
  7. Mathematische intelligentie: Goed zijn in probleemoplossing en wetenschappelijk denken;
  8. Taalkundige intelligentie: Bedreven zijn in het gebruik en toepassen van taal.

Wij geloven dat elke jongere talenten en vaardigheden heeft. Niet alle vormen van intelligentie worden echter op scholen getoetst. Daardoor kunnen tieners denken dat ze nergens goed in zijn. Kennis hebben van en focussen op verschillende vormen van intelligentie helpt tieners te zien dat iedereen anders is en dat ze goed zijn zoals ze zijn. Een positief zelfbeeld is een sterk wapen om negatieve gedachten en daarmee stress tegen te gaan. Dit zorgt voor veerkracht en weerbaarheid.

Tips voor ouders: Complimenten geven is enorm belangrijk. Je geeft kinderen hiermee een goed gevoel en je bouwt hun zelfvertrouwen op. Probeer te zoeken naar dingen die echt bij ze passen. Wanneer je zoon steeds helpt opruimen kun je hem bijvoorbeeld een compliment geven over zijn zorgzaamheid. Focus op datgene wat goed gaat en je zult zien dat dat invloed heeft op de gebieden die misschien minder goed gaan.

Geschreven door Marieke Klaasse

 

Vanuit ons nieuwe project ZOALS mama willen we meer moeders informatie geven over de verschillende onderdelen van de ontwikkeling van een tiener (fysieke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociale en persoonlijksheidsontwikkeling) én willen we je tips en tools geven voor een goede band met je dochter. Dit doen we via onze nieuwsbrief en het Instagram account van ZOALS mama.