Tour d’Orange 2021

Tour d'Orange 2021

Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de kwetsbare jongeren in Utrecht last heeft van chronische stress. Dit kan onder andere veroorzaakt worden doordat kinderen gepest/ buitengesloten worden, er (financiële) stress is in de thuissituatie of dat er een heftige scheiding van ouders plaats vindt. Chronische stress kan ervoor zorgen dat kinderen extreem snel boos of verdrietig worden. Ook veroorzaakt het concentratieproblemen die direct van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties. Chronische stress is schadelijk voor de nog in ontwikkeling zijnde hersenen. Gelukkig kan er veel gedaan worden om de schade te voorkomen of te beperken.

Youth for Christ Utrecht heeft daarom een training ontwikkeld waarin kinderen leren hoe ze met deze stress om kunnen gaan en hoe ze hun emotie-regulatie kunnen versterken. Zo komt hun stresssysteem weer in balans en kunnen hun hersenen zich gezond ontwikkelen. We hebben inmiddels fondsen aangeschreven (die we hopelijk krijgen), maar daarvoor is een bijdrage vanuit de eigen organisatie verplicht. Hier fietsen wij op 11 september voor! Wil jij dit project steunen? Elke euro helpt!

Sponsor hier één van onze teamleden