Vakantie Bijbel Zomerfeest

Op vrijdag 21 augustus 2020 was het eindelijk zover: het Vakantie BijbelFeest Zuilen! In de ochtend werden de tenten geleverd en opgezet. Dit jaar hadden we drie kleine tenten in plaats van één grote tent. Terwijl wij de tenten inrichtten, kwamen de kinderen uit de wijk alvast een kijkje nemen. Wat hadden zij er weer naar uitgekeken. Om half 1 begonnen we met de vrijwilligers. Zo mooi hoe hier steeds in wordt voorzien. Zelfs op de laatste dag kwamen er nog vrijwilligers bij. En dat was maar goed ook! Want we begonnen al met ruim 90 kinderen op de eerste dag. Wat een feest om weer zo bij elkaar te zijn!

We begonnen weer met het inmiddels beroemde liedje ‘kom binnen, kom binnen het feest gaat beginnen.’ Het thema dit jaar was ‘God zoekt jou’. Dit kwam tot uiting in de knutselswerkjes, maar zeker ook in de bijbelverhalen. Na het programma op het podium kregen de kinderen hun stempelkaart. Hiermee konden ze zelf bepalen wat ze eerst wilden doen. Er waren verschillendeonderdelen: het springkussen, diverse knutselactiviteiten, sport en spel. Ook was er de ‘tabernakel’, waar kinderen op een creatieve manier bezig konden zijn met bidden en danken. Dit was een nieuw onderdeel dit jaar. Ze maakten bijvoorbeeld een ‘dankslinger’ of konden met behulp van een punaise op een plattegrond hun straat aangeven en bidden voor mensen die daar wonen. Mooi om te zien hoe kinderen hier bezig mee zijn.

Op vrijdagavond gingen we God aanbidden op het veld. Dit was bijzonder. Mensen vanuit de wijk luisterden mee en na afloop kwamen ze ons thee brengen. Voor ons was het een stap in geloof om de mensen te laten zien hoe we God aanbidden. Heel bijzonder en mooi dat er zo liefdevol op werd gereageerd door ons te trakteren op lekkere Marokkaanse thee.

Op zaterdag hadden we weer het middagprogramma met meer dan 100 kinderen. Toen kwam het verhaal van Petrus aan bod met als boodschap: zelfs in de gevangenis zoekt God jou op! Zelfs als het moeilijk is of als je in een uitzichtloze situatie zit, wil God dicht bij je zijn. ‘s Avonds hadden we de barbecue. Vanwege corona waren hier minder ouders bij aanwezig dan normaal. Dit zorgde ervoor dat er minder ouderlijke controle was dan gewoonlijk. Bij het uitdelen van het eten was er een groepje kinderen die zich niet liet corrigeren, inhalig was en door middel van leugen meer eten wilde krijgen dan de anderen. Hierbij kwam de gebrokenheid van de kinderen/mensen naar boven. Pittig om te zien, maar het liet eveneens de nood van hen zien en hoe hard zij en wij Jezus nodig hebben.

Op zondagmiddag was het alweer de laatste dag. We begonnen weer het algemene programma van zingen en een bijbelverhaal. Ook een nieuw onderdeel dit jaar was ‘sport en spel’. Dit was enorm verbindend. Bij het touwtrekken ging het er bijvoorbeeld fanatiek aan toe, maar wel op een leuke manier. Deze dag beëindigden we met het eten van pannenkoeken. Fantastisch hoeveel vrijwilligers hierbij hebben geholpen! Mooi om het feest zo te eindigen met de kinderen. Ook hebben we bijbels uitgedeeld aan iedereen die dat wilde.

Wat een wonder dat we dit jaar ondanks alles dit grote feest konden vieren. De boodschap van Jezus’ liefde heeft geklonken over het hele veld en velen hebben dit gehoord. We hebben liefde en aandacht kunnen geven aan kinderen die dit heel hard nodig hebben. We hopen en bidden dat God door blijft gaan met dit mooie werk.